Visie

In het aanbieden van activiteiten aan kinderen werk ik zoveel
mogelijk met de visie van Reggio Emilia. Algemene kenmerken waar
deze visie voor staat is dat kinderen gezien worden als talent-volle mensen en kleine onderzoekers. Dat ze nieuwsgierig gemaakt moeten worden, zelf kunnen ondernemen, creatief zijn en samen
kunnen werken. Kinderen leren door zelf te ontdekken. 

Geschiedenis Reggio Emelia

Reggio Emilia is begonnen in het plaatsje Reggio Emelia in
Italië. In deze plaats word al meer dan 30 jaar op een bijzon-
dere manier gewerkt van kinderopvang. De man achter dit concept
was Loris Malaguzzi (1920-1994). De Reggio Emilia benadering
is inmiddels wereldwijd bekend gekenmerkt door een krachtig
kindbeeld, waarin onderzoek, experiment en creativiteit
van kinderen centraal staan. Kinderen hebben 100 talen tot hun
beschikking waarin zij zich kunnen uitdrukken,zoals in beeld,
geluid, beweging en materialen. De rol van kunstenaars binnen
de scholen (atelierista’s genaamd) is om, als kenners van deze
talen, de voorwaarden te scheppen zodat de kinderen deze talen
optimaal kunnen benutten om zich uit te drukken en te communice-
ren.